Voorlezen voor de kleuters

Enkele kinderen van de lagere school lezen tijdens de middag verhalen voor, voor de kleuters.

En het was heel gezellig !