Info » Kiva: antipest programma

Kiva: antipest programma

Waar mensen samen zijn, kunnen er conflicten ontstaan. Dat is een probleem van alle tijden.
Meestal is dat niet zo erg, we praten er even over, denken erover na en leren hieruit. Soms geraakt het echter niet zo snel opgelost; of is het niet zo onschuldig. Dan spreken we over ‘pesten’.

Als een kind gepest wordt, ontneemt men hem/haar het recht om zich in vrijheid te ontplooien.
Wij willen pestgedrag op een positieve manier aanpakken met oog voor wie gepest wordt maar evenzeer voor wie pestgedrag vertoont.

Vanaf het schooljaar 2023-2024 mogen we ons een KIVA-school noemen omdat we vanaf dan onze kinderen het KIVA-programma aanbieden.  Het KIVA-lied brengt je al wat in de stemming
Als KIVA-school willen we een leuke school zijn waarin iedereen het naar zijn zin heeft.

KIVA (Fins woord) betekent leuk, fijn, tegen pesten!

Via inleefverhalen zetten de kiva-lessen de kinderen op weg naar nieuw gepast gedrag.
Door dit gedrag vooraf te verbeelden, worden onze kinderen op weg gezet om dit nadien ook echt in de praktijk te brengen (vooral op de speelplaats).

Kiva biedt zowel een preventieve als een probleemoplossende aanpak.

De sterkte van het Kiva-programma bevindt zich in de kracht van de groep: niets doen wanneer je ziet dat iemand gepest wordt, is ook pesten!  We leren de kinderen dus hoe ze gepast kunnen reageren.

Kiva focust zich niet enkel op het gepeste kind maar op de hele groep kinderen, leraren en ouders.
Het Kiva-logo verwijst naar de 4 partners.

Het KIVA-kernteam op onze school zijn: juf Jelke, juf Ayla, juf Ellen. Samen met de Directeur, het zorgteam en eventueel het CLB zullen we pestproblemen op school aanpakken.

Ouders mogen het kernteam steeds aanspreken wanneer er zich op school een pestsituatie voordoet met hun kind.

Dit anti-pestprogramma past volledig binnen ons opvoedingsproject waarbij we voorstander zijn van belonen i.p.v. straffen en waarbij we steeds in gesprek willen gaan met alle betrokkenen.

Meer info bezorgen we jullie op het infomoment van Kiva ( data nog te bepalen door organisatie KiVa)