Info » Muzische caroussel

Muzische caroussel

Onze school onderscheidt zich van andere basisscholen door muzisch creatief te werken. We leggen binnen de te behalen doelen de nadruk op muziek, beeld, drama, bewegingsexpressie en media. Tijdens de lessen wordt intens in groep samengewerkt en gecommuniceerd, mede via de verschillende muzische domeinen. Er wordt gewerkt aan een diepere ontwikkeling van vaardigheden, attitudes en kennis. Daarbij ontwikkelen de leerlingen zich de hun zelfbewustzijn en komen ze tot creatieve manieren om met de werkelijkheid om te gaan. Motivatie, een open houding en bereidheid tot participeren zijn van essentieel belang.

 

Procesgericht werken

Door muzisch creatief aan de slag te gaan, wordt er gewerkt aan de muzische grondhouding. Dit is een verzameling van attitudes die belangrijk zijn bij het muzisch werken, en zorgen voor een brede en rijke ontwikkeling van onze leerlingen. Doorheen het muzisch werken doorlopen de leerlingen de volgende stappen:

  1. Waarnemen
  2. Verwerken
  3. Vormgeven
  4. Presenteren

Tijdens de muzische activiteiten ligt de nadruk op dit proces en niet louter op het product.

 

Muzische Carrousel

Aan de hand van een muzisch jaarplan brengen we de te geven muzische processen in kaart. Deze muzische processen worden zowel klasintern als tijdens de klasdoorbrekende ‘muzische carrousel’ gegeven. 
Bij de muzische carrousel kiezen de leerlingen voor een bepaald domein. De kleuters en leerlingen kiezen uit de verschillende muzische domeinen. Met deze werkvorm ontdekken/ontwikkelen leerlingen en leerkrachten hun eigen muzisch talent.

 

Muzische extra’s

Om onze leerlingen nog meer te laten genieten van hun muzische creativiteit en hun muzisch talent breiden we deze lessen nog uit met:

  • Om de 2 jaar een muzische GWP met de hele school. Gedurende 2 dagen worden onze leerlingen ondergedompeld in muzische workshops in de school en/of stad Brussel.
  • Uitstappen in het kader van WO alsook cultureel.
  • Project i.s.m. Erasmus hogeschool ‘ muzische vorming in alle leergebieden’
  • Muzische talenten verder ontplooien in de nabijgelegen Muziekacademie. Met deze samenwerking bereidt onze school de kinderen voor op het verder beoefenen en beleven van kunst: muziek, woord en dans.
  • Nauwe samenwerkingen met verschillende organisaties/ kunstenaars zoals vzw Knoop, Lasso,Muse,Musica, …

Tijdens het schooljaar komen er ook 6 kunstenaars langs, onder het concept ZINTUIN.

Dit zijn artistieke interventies met objecten, ideeën en provocaties.

 

ma 18/9

Ingrid Långstrøm (SE)

www.sistershope.dk

ma 16/10

Ine Claes

www.ineclaes.com

ma 20/11

Jolien Van De Sande

www.hetfluisterhuis.com

ma 15/1

Vera Tussing (DE)

www.veratussing.com

ma 26/2

Wim Pelgrims

www.wimpelgrims.be

ma 22/4

Jorge Graça (PT)

www.musicateatral.com