Team » Zorgteam

Zorgteam

Juf Jelke
Zorgcoördinator

Dag allemaal, ik ben juf Jelke. Als zorgcoördinator ondersteun ik leerkrachten
bij het uitwerken van trajecten aangepast aan de talenten, mogelijkheden en noden van iedere leerling. Daarvoor werk ik graag samen met verschillende partijen: ouders, het CLB, logo's, het ondersteuningsnetwerk, ... Bij vragen of bezorgdheden mag je me steeds aanspreken 😉 

Email
Juf Geert
SES-leerkracht kleuterschool

Ik ben de ses juf en kom wekelijks de peuters en de 1ste kleuterklas. Al bewegende en spelende leren we samen taal, oefen we de schrijfmotoriek, werken we rond rekenbegrippen of herhalen we de woordenschat uit het thema. Ook kleuters die het moeilijk hebben krijgen extra ondersteuning in kleine groepjes.

Juf Mathilda
SES-leerkracht kleuterschool en lagere school

Hallo allemaal, ik ben juf Mathilda! Je kan mij vinden in de derde kleuterklas en het eerste leerjaar. Samen met meester Sven en juf Ayla, help ik de kinderen met het leren rond taal en wiskunde. Kinderen die hierbij moeilijkheden ervaren, krijgen aparte of in kleine groepjes ondersteuning.

Juf Hannah
SES-leerkrachte lagere school
Juf Lies
SES-leerkracht Lagere school