Team » Zorgteam

Zorgteam

Juf Jelke
Zorgcoördinator

Dag allemaal, ik ben juf Jelke. Als zorgcoördinator ondersteun ik leerkrachten
bij het uitwerken van trajecten aangepast aan de talenten, mogelijkheden en noden van iedere leerling. Daarvoor werk ik graag samen met verschillende partijen: ouders, het CLB, logo's, het ondersteuningsnetwerk, ... Bij vragen of bezorgdheden mag je me steeds aanspreken 😉 

Email
Juf Geert
SES-leerkracht kleuterschool
Ik ben de ses juf en kom wekelijks bij alle kleuters. Al bewegende en spelende leren we samen taal, oefen we de schrijfmotoriek, werken we rond rekenbegrippen of herhalen we de woordenschat uit het thema. Ook kleuters die het moeilijk hebben krijgen extra ondersteuning in kleine groepjes.
Juf Sam
SES-leerkracht Lagere school

Hallo iedereen, ik ben juf Sam. Ik ben SES leerkracht in de lagere school. Dat wil zeggen dat ik de lessen die de klasleerkracht geeft help ondersteunen in de klas. Soms neem ik ook kinderen uit de klas en werken wij aan een apart traject. Dit doen we meestal in het zorglokaal. Ik probeer alle kinderen zo goed mogelijk te helpen waar ik kan. 🙂 Tot snel op school of in de klas! 

meester Maxim
SES-leerkracht kleuterschool