Erasmus +

Erasmus +

Schooljaar 2020 tot 2022 hebben enkele leerkrachten, zorgcoördinator en de directeur deelnemen aan het internationaliseringsproject “100 Talen in het Brussels onderwijs”. Dit is een Erasmus+ project waarvoor we dan ook subsidies gekregen hebben van de Europese Commissie.

We nemen deel aan cursussen en jobshadowings, allemaal gebaseerd  en geïnspireerd op de Reggio Emilia-benadering.

De pedagoog Lorris Malaguzzi, grondlegger van de Reggio Emilia-benadering, formuleerde zijn ideeën ooit zo: “Een kind heeft honderd werelden om te ontdekken, honderd werelden om uit te vinden, honderd werelden om te dromen. Het kind heeft 100 talen. 

De Reggio Emilia-benadering wil die talen helpen ontwikkelen door goed te luisteren naar ieder kind en mee te gaan in zijn nieuwsgierigheid en onderzoeksgedrag.

Met dit project willen we het gelijkenkansenonderwijs versterken door onderwijs aan te bieden dat een talentgerichte en brede ontwikkeling van het kind realiseert, vertrekkende vanuit een krachtig en competent kindbeeld.

Samenwerking met de ouders is hier ook uiterst belangrijk.

Met al deze informatie trachten we de belangrijkste zaken nadien te implementeren in ons onderwijs.