Babbelart

In dit kader zette Lasso een samenwerking op met De Muziekladder, een basisschool met bijzondere aandacht voor dans, muziek, beeld en drama. Omwille van de coronamaatregelen was het echter lange tijd onduidelijk of en wanneer het traject zou kunnen starten… Tot de directie en juf Karolien begin 2021 beslisten dat de proeftuin kon doorgaan. Door de kinderen rond gedeelde interesses te laten samenwerken, hoopten ze de groepsdynamiek binnen de klas positief te beïnvloeden. Ook beseften ze dat het hoog tijd was voor nieuwe prikkels en ruimte voor muzische activiteiten.

meer info