Werken verkeersveiligheid

4 augustus zijn de werken gestart om de buurt van de school te renoveren: fietsstallingen, betere infrastructuur voor voetgangers en vergroening. 

meer info