Uncategorized

Start je zoon of dochter volgend schooljaar in het eerste leerjaar van het Secundair Onderwijs ? Dit is een grote stap in zijn of haar onderwijsloopbaan waar we als CLB (Centrum voor Leerlingen Begeleiding) de nodige aandacht willen aan geven.Read More →

Het heeft even geduurd … Onze speelplaats begint vorm te krijgen.  Voorlopig spelen we op twee (buiten de verharde stukken) stukken van de speelplaats.  Het gras moet natuurlijk de kans krijgen om te kunnen groeien. Het stuk aan de muziekacademie staat vol met bouwsels terwijl het stuk ernaast een droom voor de ontdekker is.  Read More →