• Geenschool

    Thema: leesplezier

  • Inschrijven BROER ZUS

    Zeker niet vergeten

    Meer info
  • GO Muziekladder

  • Mama's en oma's op post

  • Opname ALLAH IN EUROPA

Inschrijvingen
Vergeet niet in te schrijven voor het schooljaar 2018-2019
meer uitleg
Oudercontact
26 oktober organiseert de school een oudercontact voor elke klas ... Van harte welkom ! !
meer info
Schoolreglement
Het schoolreglement staat online. De link brengt je naar het document of kijk even onder VISIE.

Muzische school
Via deze combinatie van dans, muziek, drama en beeld, willen we degelijk onderwijs bieden waarbij de leerlingen een grondige basis krijgen aan kennis en vaardigheden die het fundament vormen voor hun verdere studies. Muzische taal is universeel en maakt gebruik van het hoofd, de stem, het lichaam, het woord, de ruimte en de media.
Dromen om te groeien
Wij willen de kinderen sterke idealen en droombeelden meegeven om naar toe te werken. Zo kunnen ze uitgroeien tot waardevolle persoonlijkheden en daarnaast, met hun talenten, hun eigen weg vinden in de vele mogelijkheden die onze maatschappij biedt.
Leren buiten de school
In Brussel en omgeving zijn er enorm veel mogelijkheden en is het aanbod groot. Het hoeft geen verdere uitleg dat wij als muzische school hier graag op ingaan. Zo krijgen de kinderen de kans om verschillende activiteiten bij te wonen. Wij groeien op die manier meer en meer in de richting van een brede cultuureducatie.